Monique Glorie is welzijnscoach.
De basis van haar werk is regeneratie. Haar doel is om mens, dier en hun omgeving te ondersteunen bij het 
terugvinden van het natuurlijk evenwicht. Zij heeft, samen met haar partner, het landgoed Les Côteaux aan de voet van de Pyreneeën. Hier praktiseren zij regeneratieve landbouw.Marijke Bontje is glaskunstenares en de creatieve inspirator achter de stichting.  
In haar werk vraagt zij aandacht voor de samenhang tussen mens en natuur en de kwetsbaarheid van het leven. In de natuur vindt zij de deze essentie van het bestaan weerspiegeld, als een reflectie van de ziel die in ons allen leeft. 

Sylvia de Heer werkt ruim 25 jaar in het voortgezet onderwijs waar ze leerlingen, ouders en collega's begeleidt. Ze heeft sinds kort haar eigen praktijk Dea Dia waarin zij oplossings- en ontwikkelingsgericht coacht en cursussen geeft. Ze laat zich inspireren door de natuur, de seizoenen en hoe je je als mens daarmee kunt verbinden. 

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make
- Jane Goodall